UNESCO – De Forenede Nationer

Þú ert hér:Home > Efter tiden som præsident > UNESCO – De Forenede Nationer
UNESCO – De Forenede Nationer 2017-03-27T13:41:56+00:00

UNESCOS goodwill-ambassadør for sprog

Vigdís har fra 1999 varetaget en post som goodwill-ambassadør for sprog for De Forenede Nationers organisation for oplysning og uddannelse (UNESCO). Hun er den første og eneste globale fortaler for sprog. Goodwill-ambassadørens opgave består i at skabe opmærksomhed omkring sprogenes betydning for kulturel diversitet og værne om sprog, der står i fare for at udryddes. I tilknytning til sit hverv som UNESCOS goodwill-ambassadør for sprog blev hun udnævnt til æresformand for Linguapax, som tidligere hørte under UNESCO, men senere blev en selvstændig organisation med hjemsted i Barcelona i Spanien.

Ambassadør for teaterkunsten i verden

Vigdís blev i 2008 i Madrid, Spanien, valgt til ambassadør for teaterkunsten i verden på en konference hos Det Internationale Teater Institut, ITI. Instituttet hører under UNESCO og har haft residens i UNESCOs hovedkvarter i Paris, men blev i slutningen af 2015 flyttet Shanghai.

Andre ambassadører hos ITI er:

  • Ellen Stewart fra USA,
  • Girish Karnad fra Indien,
  • Arnold Wesker fra England,
  • Wole Soyinka fra Nigeria,
  • Anatoli Vasilliev fra Rusland og
  • Vaclav Havel fra Tjekkiet.

Vigdís og Vaclav Havel (1936-2011) mødtes både som statsoverhoveder og på skuespilarenaen. Det Internationale Teater Institut begrunder sine valg af ambassadører med, at hver ambassadør enten ved sit virke, ved sin tilstedeværelse eller ved med sit navn at bakke op om en god sag, har medvirket til at nå instituttets mål, som er at styrke teaterkunstens betydning i verden. Deres tilknytning til ITI er for både gamle og ny medlemmer en kilde til nye ideer.

Goodwill-ambassadør imod racefordomme

I år 2000 blev Vigdís udnævnt til De Forenede Nationers goodwill-ambassadør i kampen imod racefordomme og fremmedhad UN Goodwill Ambassador in the fight against Racism and Xenophobia). Det var en del af FN’s målsætning i forbindelse med årtusindskiftet at arbejde imod racefordomme og fremmedhad. Vigdís arbejdede for disse mål sammen med Mary Robinson, Irlands tidligere præsident og FN’s højkommissær for menneskerettigheder, der oprettede organisationen ved årtusindskiftet.

Etik i videnskab og teknologi – COMEST

Vigdís varetog i årene 1997-2001 formandskabet i UNESCOs rådgivende udvalg om etik i videnskab og teknologi (Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies – COMEST) under De Forenede Nationers Kulturelle Organisation COMEST. Udvalgets opgave er at arbejde for øget prioritering af etiske værdier i afgørelser, der vedrører videnskab og teknik. I tilknyutning til sit arbejde i COMEST indtrådte Vigdís i bestyrelsen, siden i et internationalt rådgivende udvalg for biblioteket i Alexandria, der åbnede i 2002.

Mondialogo – forum for unges kulturelle samvirke

Mondialogo er et internationalt forum, der blev oprettet i 2003 i et samarbejde mellem UNESCO og Daimler AG med det formål at virke for øgede kulturelt samvirke mellem unge på den globale arena. Initiativet arrangerede konkurrencer mellem skoler, ingeniørpriser og et website for kulturelt samvirke mellem unge. Vigdís var repræsenterede UNESCO ved igangsættelsen af projektet.