Naturbeskyttelse

Þú ert hér:Home > Efter tiden som præsident > Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse 2017-03-27T13:41:57+00:00

Opdyrkning af land, skovplantning og naturbeskyttelse ligger Vigdís overordentlig meget på sinde, og hun har ydet en uvurderlig støtte til disse sager. Hun har skabt opmærksomhed omkring den opdragelsesmæssige betydning af det at lære børn at pleje og bevare naturen. Efter hendes opfattelse får landets ungdom på denne måde respekt for landet og en følelse af ansvar i omgangen med naturen. I sin tid som præsident lagde Vigdís stor vægt på at opdyrke landet og plante træer. Hun har sammenlignet landskabspleje med børneopdragelse og sagt, at omsorg for landet er tæt knyttet til menneskepleje.

I Vigdís’ tid som præsident, i 1990, oprettede Islands Skovdyrkningsselskab til ære for hende plantningen Vinaskógur på et område under gården Kárastaður i nærheden af Þingvellir. Hensigten med skoven var at påminde om vigtigheden af venskab og fred mellem mennesker. Verdenskendte gæster har aflagt besøg på stedet og plantet træer. Blandt gæsterne har været en lang række statsoverhoveder og repræsentanter for fremmede stater og internationale organisationer.

Vigdís er protektrice for organisationen Landvernd (Landeværn). I juni 2005 mødtes organisationens bestyrelse i Alviðra for at plante 75 birke, der nu udgør Vigdísarrjóður (Vigdíslunden). Lunden skal være et læsted for de børn, der i fremtiden henter viden og udendørs frihed i Alviðra. Plantningen var foreningens fødselsdagsgave til Vigdís.

Yrkja er navnet på en skovplantningsfond for børn og unge, oprettet ved Vigdís’ 60 års-dag i 1990. I den anledning blev der udgivet en bog, hvor Vigdís blev betegnet som ”grønstrømpe”, Yrkja yder børn i landets grundskoler støtte til at købe træer og plante dem i lunde. Ideen er, at børnene følger deres træers vækst og således får bevidsthed om naturens værdier. Den første formand for Yrkja var digteren Matthías Johannessen, formandskabet blev siden overtaget af lyrikeren Sigurður Pálsson.

Ord og vegetation står Vigdís’ hjerte nær.