Valgets resultat

Þú ert hér:Home > Kandidatur og valg > Valgets resultat
Valgets resultat 2020-06-16T14:13:07+00:00

Interessen var stor for præsidentvalget, der holdtes 29. juni 1980. Mange deltog i debatter, gik til valgmøder med kandidaterne og ytrede sig på avisernes sider. Da valgstederne lukkede klokken elleve om aftenen, blev valgdeltagelsen målt til omkring 90.5 %. Klokken seks næste morgen indløb de sidste tal, og det stod da klart, at Vigdís var blevet valgt til nationens præsident.

Hun fik en tredjedel af de afgivne stemmer, men det lykkedes hende i løbet af kort tid at få tag i hovedparten af befolkningen. De tre øvrige kandidater opfordrede befolkningen til at samle sig bag den nye præsident.

Vigdís blev omgående indbudt til at give interview i studiet hos det statslige fjernsyn, og det blev udsendt i både radio og fjernsyn. Da hun vendte hjem til Aragata ved syvtiden om morgenen, havde der samlet sig en folkemængde uden for hendes bolig for at hylde hende. Vigdís var på det tidspunkt iført en hjemmestrikket kjole, som en anonym kvinde havde givet hende, mens valgkampen stod på. Vigdís havde lovet ikke at tage den på, før sejren var i hus.

Slutresultat af præsidentvalget 29. juni 1980.

  • Vigdís Finnbogadóttir 43.611 stemmer (33.8%)
  • Guðlaugur Þorvaldsson 41.700 stemmer (32.3%)
  • Albert Guðmundsson 25.599 stemmer (19.8%)
  • Pétur J. Thorsteinsson 18.139 stemmer (14.1%)

Vigdís har flere gange udtalt, at hun var godt tilfreds med, at forskellen mellem kandidaterne var så lille, som tilfældet var, eftersom dette viser, at der havde tale om en reel kamp. En bondekone i den nordlige del af landet sendte 1. juli 1980 Svanhildur Halldórsdóttir, lederen af Vigdís’ kampagne, følgende brev:

„I min glæde over Vigdís’ valgsejr kradser jeg nogle få linjer ned. Det giver mig fornyet optimisme på fremtiden, at så mange gav hende deres stemme, denne modige, noble kvinde, billedet på det bedste af, hvad enhver islænding efter min mening bør rumme. Og i mine bondekoneøjne er hun dejligt national.“

Sammen med brevet sendte hun følgende strofe af Valborg Bentsdóttir og tilføjede, at klangen i Vigdís’ ord havde fået hende til at tænke på digtet.

Det er mennesket, der tæller.
Menneskeværd er idealet.
Ingen beder om almisser.
Over fjeld og fjord
genlyder: Fred på vor jord

Svanhildur Halldórsdóttir fortæller, at hun aldrig har været i tvivl om, at holdningerne til kvinder ændrede sig med valget af Vigdís, og at de har fået øget tro på sig selv.

„Hun beviste, at vi har en fuldgyldig opgave i frontlinjen, den er ikke udelukkende forbeholdt mænd. Hun beviste, hvad vi, hendes støtter, vidste, at kvinder ikke er mændene underlegne. Hun lagde stor vægt på rødderne, på kulturarven, og tog os med derud, hvor mælkebøtterne gror. Bragte præsidentembedet tættere på befolkningen og omgikkes alle som sine lige – kvinder, mænd og børn. Hun var en god repræsentant for nationen såvel inden- som udenlands. Vigdís levede op til forventningerne hos os, der i sin tid støttede hende, og hun vandt hjerte og sind hos de mennesker, der ikke støttede hende til at begynde med, men som bagefter ikke ville have undværet hende. I dag tager ingen anstød af det, hvis en kvinde går efter en ledende post – og jeg tror, at det er de færreste, der lader familiemæssige hensyn få indflydelse på deres holdning til personer, der søger om ansvarsfulde embeder. Det er nogle af de ting, der har ændret sig.“

Vigdís har selv udtalt, at fremskridtene på ligeberettigelsesområdet er et bevis på, at man kan præstere det utrolige, hvis bare viljen er til stede.

Spekulationer og bemærkninger om Vigdís’ køn fulgte hende gennem hele valgkampen og spillede også en stor rolle de første år af hendes tid som præsident.   Verdens øjne rettedes mod sagaøen i nord, og befolkningen forstod, at den havde vendt et blad i historien og dermed medvirket til en verdensbegivenhed.

Valget af Vigdís Finnbogadóttir til posten som Islands præsident 29. juni 1980 vakte opsigt over hele verden. Det var første gang en kvinde blev valgt til sit folks statsoverhoved i et demokratisk valg. Det historiske valg af Vigdís og hendes vellykkede varetagelse af præsidentembedet har skabt positiv opmærksomhed omkring Island, det islandske folk og dets kultur.