Om siden

Þú ert hér:Home > Om siden
Om siden 2017-03-27T13:42:02+00:00

Valget af Vigdís Finnbogadóttir til posten som Islands præsident 29. juni 1980 vakte opsigt over hele verden. Det var første gang en kvinde blev valgt til sit folks statsoverhoved i et demokratisk valg. Det historiske valg af Vigdís og hendes vellykkede varetagelse af præsidentembedet har skabt positiv opmærksomhed omkring Island, det islandske folk og dets kultur.

I sine 16 år som præsident modtog Vigdís på Bessastaðir, sin residens, ikke kun statsoverhoveder og andre ledende personer, men også en lang række islændinge i alle aldre, som har varige minder om deres møde med præsidenten. På sine besøg i andre lande har Vigdís til stadighed vist levende interesse for andre nationers kultur og historie, og hun har skabt opmærksomhed omkring Island og landets natur. Desuden har hun i kraft af sin interesse for og sit dybtgående kendskab til sin nations historie, kultur og kunst kastet lys over det islandske samfunds særtræk og Islands bånd til andre lande. Uddannelse, demokrati og ligeberettigelse samt vigtigheden af kulturel og sproglig mangfoldighed har hele tiden ligget hende på sinde, og hun har engageret sig i miljø-, freds- og menneskerettighedsspørgsmål.

Vigdís har fortsat med at stå i levende forbindelse med sin nation, efter at hun fratrådte som præsident i 1996. Hun har arbejdet ufortrødent for sine mærkesager såvel i sit hjemland som på den internationale arena. Hun har varetaget en lang række tillidshverv og har med sin uegennyttige medvirken sluttet op omkring de mest forskellige sager. I den forbindelse har hun modtaget en stribe af anerkendelser for sit arbejde. Bl.a. er hun blevet hædret med æresdoktorater og de fornemste ærestitler ved talrige universiteter og videnskabelige institutioner.

Om www.vigdis.is

Skønt der er gået næsten to årtier, siden Vigdís fratrådte sit embede, kommer der hele tiden forespørgsler om hendes virke og indsats. Foråret 2009 foreslog daværende udenrigsminister Ingibjörg Sólrún Gísladóttir over for Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog, at der blev oprettet en hjemmeside om Vigdís’ liv og virke. Islands regering påtog sig at bære omkostningerne ved denne opgave. Instituttet har ansvaret for hjemmesiden, som er hjemmehørende på Islands Universitets website. Her gøres rede for Vigdís’ liv og virke, hendes tid som præsident, de opgaver hun har varetaget siden, og den indflydelse hun har haft gennem sit virke.

Udover tekst på islandsk findes der her oversættelser til engelsk, dansk, fransk, spansk og tysk.

Hjemmesiden er ikke endelig, men udgør stammen til et træ, som vil komme til at brede sine grene længere og højere ud.